top of page

הקהילה היום

רפאל פותילחוף

 

(1865 – 1936)

 

תעשיין, סוחר בגילדה ראשונה. מצנט, אזרח-כבוד של קוקנד ופטרבורג וזכה למדליות רבות מאת רוסיה הצארית.

בילדותו למד רפאל בבתי-הספר היהודיים בבוכרה ומשחר נעוריו נודע כבעל כישרון מסחרי מצוין, במהירות הפך לאחד מהאנשים העשירים ביותר במחוז טורקיסטן וראש הבית המסחרי שבבעלותו  הייתה מסילת-ברזל באורך של 70 ק"מ.

 

יחד עם האחים ואעדיוף  מימן את בית-הספר היהודי בקוקנד.

בהמשך כיהן כשר האוצר של רפובילקת טורקיסטן האוטונומית. בשנת - 1918 נאסר ע"י השלטון הסובייטי על העלמת האוצר ועל מכירת כותנה שלא כחוק, לאחר ששוחרר היגר עם משפחתו ללונדון.

 

יעקוב ואעדיוף

(1868 – 1938)

תעשיין וראש בית המסחר "האחים ואעדיוף". נבחר לראש ועד הבורסה בקוקנד, מנהל החברה הטורקיסטנית לתעשיית הפחם.

בשנת - 1912 הקים את "חברת ואעדיוף" שניהלה עשרות מפעלים, שדות כותנה ומסילות ברזל.

בשנת - 1917 כיהן כחבר הממשלה הזמנית בקוקנד. אך בשנת - 1920 ובעקבות הלאמת הרכוש ע"י השלטון הבולשביקי היגר עם משפחתו ללונדון, שם עמד בראש חברת "בריטנו-רומנו" למכירת בדים עם סניף בבוקרשט.

שמו נכלל באנציקלופדיה היהודית של רוסיה.

 

Anchor 1
bottom of page